• MAPA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH

    PEWNY SPOSÓB DOTARCIA DO KLIENTA

    Autorska mapa inwestycji mieszkaniowych jest jednym z pewniejszych kanałów dotarcia do grupy docelowej -  rokrocznie w ręce zainteresowanych klientów trafia ponad 100 tys. jej egzemplarzy. W 15 odsłonach projektu zaprezentowaliśmy 2400 inwestycji deweloperskich.