• Erg-System

    REBRANDING B2B

    Rebranding jednego z czołowych producentów opakowań transportowych z tworzyw sztucznych – firmy ERG-SYSTEM S.A zaowocował świeżym wizerunkiem, oddającym techniczny charakter branży. Zyskał również sposób prezentacji produktów, dzięki sesji zdjęciowej i nowej stronie www.

    • + KLIENT: Erg-System SA
    • + DATA: Grudzień 2014