• Erg-Rotoform

    KOLEJNY REBRANDING

    W tym przypadku towarzyszyliśmy klientowi podczas procesu rebrandingu spółki JPR Aqua, która otrzymała nową nazwę - Erg-Rotoform. Powstały projekt nawiązuje do procesu produkcji (rotoformowania) i zachowuje spójność z identyfikacją powiązanej firmy, Erg-System S.A.

    • + KLIENT: Erg-Rotoform
    • + DATA: lipiec 2015